ניתוח קיסרי הוא לעיתים פתרון. זאת תהיה דרכו של תינוק לצאת אל העולם.

זו תהיה הדרך להבטיח אמא ותינוק בריאים. ישנם מקרים בהם נקבע הליך ניתוחי

לפני תאריך הלידה המשוערת. הסיבות לניתוח אלקטיבי-מוזמן מראש הן: לאחר שני

ניתוחים קודמים, העובר במצג עכוז(ועשינו כל שביכולתנו להפוך אותו), כשיש צלקת אורכית ברחם,

כששני תאומים הם במצג עכוז, מצב בריאותה של האם, בחירתה של האם.

תמיכה של דולה בלידה קיסרית היא משמעותית וחשובה.

יש צורך בהבנה וקבלה של תהליך הלידה האחר  בהכנה עם דולה יש מקום לפחדים וחששות אם עולים

למצוא את הדרך שלך ללידה מעצימה ומחזקת. 

ביום הלידה אהיה איתך שם.בהמתנה לפני, בהתאוששות ובמעבר למחלקה. 

 

ניתוח קיסרי